Langtransport

Vi kjører materialer over det meste av det sørlige Norge. Destinasjoner som Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Bergen, Haugesund og sørover til Vestfold og Østfold. Her er det muligheter for returtransport!

Vi har både semier og bil/hengere med høge og lave plankanter, med eller uten kollikran.

HISTORISK TILBAKEBLIKK

Materiallevering i Ålesund tidlig i 1980-årene.