Vi har grustak på Fåberg ved Lillehammer, og er medeier i Kankerud Fjelltak AS som ligger i Østre Gausdal ikke langt ifra Skeikampen. Vi leverer alle typer masser fra matjord, veggrus, pukk, bærelag til plastringsstein og samsmasse. Vegvedlikehold og opparbeidelse av for eksempel skogsbilveger. Graving, Grusing, Høvling og slodding. Vintervedlikehold. mm

Vintervedlikehold

Ola Grimstad har brøytet de samme lokale riks og fylkesveger på oppdrag for Mesta (Statens Vegvesen) siden tidlig på 60-tallet.

Grusmasser

Kankerud Fjelltak ligger idyllisk til i Lieshøgda i Østre Gausdal, 15 minutter fra Skeikampen!

HISTORISK TILBAKEBLIKK

Gruslasting på 1970-talle

Vegvedlikehold

Oppretting parkeringsplass i Øyer.