Med kransemi nr. 2 på plass rett før jul er vo nå godt rustet for tyngre oppgaver.