GRUS/PUKK/ TIPP/ANLEGG/ VEGVEDLIKEHOLD

Vi har grustak på Fåberg ved Lillehammer, og er medeier i Kankerud Fjelltak AS som ligger i Østre Gausdal ikke langt ifra Skeikampen. Vi leverer alle typer masser fra matjord, veggrus, pukk, bærelag til plastringsstein og samsmasse. Vegvedlikehold og opparbeidelse av for eksempel skogsbilveger. Graving, Grusing, Høvling og slodding. Vintervedlikehold. mm

kalktur1

 

 

Vintervedlikehold

IMG 2956

Ola Grimstad har brøytet de samme lokale riks og fylkesveger på oppdrag for Mesta (Statens Vegvesen) siden tidlig på 60-tallet.

 

Vegvedlikehold

 

Oppretting parkeringsplass i Øyer.

 

Grusmasser

20180831 b

Kankerud Fjelltak ligger idyllisk til i Lieshøgda i Østre Gausdal, 15 minutter fra Skeikampen!

 

 

Adresse:

Sigurd og Ola Grimstad AS
Baklivegen 1398
2651 Østre Gausdal

Org.nr: 971 587 229 MVA

FairTransport sertifisering grå og grønn 002vi har laerling negstartbank logo